Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

Jakże często my, kobiety nowoczesne, żyjemy tak, że nasza radość jest stłumiona. Najczęściej nic nie pozostało z tego, co nieposkromione. 
Kiedy ktoś zaproszony do nas przyniesie ze sobą mały prezent, z którego się cieszymy, nierzadko odpowiadamy 'Nie trzeba było!'.
Kobieta dzika w nas zareagowałaby inaczej. 
Okazałaby radość wyraźnie i otwarcie jak dziecko.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove
Sponsored post
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
6484 155c
Kto z miłości jeszcze nie umarł nie potrafi żyć.
— Brodka
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaczarnylistopad czarnylistopad
3911 bb85
0096 f483

June 25 2015

Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
Reposted fromflesz flesz vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Do twarzy Ci z miłością, wiesz?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Słowa to za mało. Można mówić je w nieskończoność.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
wiedziałam, że jak zacznę o nim mniej myśleć, to on nagle się odezwie i będę musiała o nim zapominać od nowa...
— jebany
nie wiem czy cię mam czy tylko tu jesteś.
— miuosh
5115 28f8
"I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami."

-J.L. Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...